Kjell Karlsen: Missa norvegica

Agnus Dei: O Jesu, for din Pine

Joachim Dorfmüller, organ
For listening to an audio example
please link to the website of: